Phụ kiện phòng thí nghiệm

Phụ kiện phòng thí nghiệm là một phần quan trọng trong phòng thí nghiệm. Những phụ kiện này bao gồm bồn rửa, vòi nước, vòi gas, giá khô và vòi sen rửa khẩn cấp. Phụ kiện phòng thí nghiệm chất lượng tốt là sự đảm bảo an toàn cho khách hàng và phòng thí nghiệm hoạt động thường xuyên.

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn ở đây

Di chuyển về đầu trang
Quét mã