Thiết bị Lab

Mytop cung cấp một số thiết bị phòng thí nghiệm cơ bản thường xuyên được sử dụng trong phòng thí nghiệm hóa học và phòng sạch, chẳng hạn như tủ an toàn sinh học A2 HOẶC B2, tủ dòng chảy tầng, pass box và buồng tắm khí cho hàng hóa và con người. Chúng tôi cung cấp tùy chỉnh cho các thiết bị phòng thí nghiệm trên để đáp ứng nhu cầu tối đa của khách hàng

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn ở đây

Di chuyển về đầu trang
Quét mã